Neubau MFH | Lüneburg
Neubau EFH | Landkreis Lüchow-Dannenberg
Neubau NWG | Landkreis Harburg
Neubau EFH | Landkreis Harburg
Neubau einer Gewerbehalle | Landkreis Uelzen
Sanierung EFH | Landkreis Heidekreis
  • 1
  • 2